ORL ambulance - MUDr. Hedvika ZAHRADNÍKOVÁ
České Budějovice
 
 
 
 
  Úvod        Kontakt        Ordinační doba        Smluvní pojišťovny        Ceník výkonů   
 
 

ORDINAČNÍ DOBA od 1. 1. 2021

 
pondělí 7–13    MUDr. Zahradníková
úterý 7–13    MUDr. Zahradníková
středa 7–13    MUDr. Nejedlý   (13–14   poradna pro chrápání)
čtvrtek 7–13    MUDr. Zahradníková   (MUDr. Nejedlý – operační den Nemocnice Č. Budějovice)
pátek 7–13    MUDr. Nejedlý   (MUDr. Zahradníková – operační den Nemocnice J. Hradec)
 


OŠETŘENÍ JE MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

Telefon do ordinace: 606 065 636

  • Nechoďte na ošetření dříve ani později, ale přesně na stanovený čas – tím se minimalizuje Váš kontakt s dalšími pacienty.
  • Pacient vstupuje do ordinace jednotlivě, vždy s rouškou a s rukama důkladně umytýma mýdlem!
  • Nedotýkejte se čehokoli jiného, než je nezbytně nutné.
  • Při vyšetření dítěte (příp. seniora) doprovází vždy nejvýše JEDNA DOSPĚLÁ OSOBA, která též používá roušku.
  • Trvání vyšetření a přítomnost pacienta v ordinaci je minimalizována na nezbytně nutnou dobu (do 10-15 min.) z důvodu co nejkratšího osobního kontaktu.
  • Recepty zasíláme pacientům elektronicky.
  • V době, kdy jsou objednaní pacienti, budou navíc ošetřeni jenom pacienti s urgentním, život ohrožujícím stavem (krvácení, cizí těleso, dusivé stavy, úrazy, akutně vzniklé bolestivé stavy).
  • Pacienty s typickými příznaky na infekci COVID-19 NEOŠETŘUJEME! Pacient použije standardní postupy při podezření na COVID-19.
  • Nenahrazujeme péči praktických nebo dětských lékařů! Na ty se s Vašimi zdravotními potížemi obracejte v prvé řadě. Akutní nebo chronický kašel, bolest krku (výtěr z krku), bolest ucha bez problému zvládne vyšetřit kterýkoli lékař ve spádu. Při podezření na komplikace nebo vyžaduje–li to nález, odešle Vás na odborné ORL vyšetření.


Všechna vyšetření jsou v našem zařízení bezplatná, s výjimkou úkonů, které nejsou hrazeny z fondu zdravotního pojištění a jsou uvedeny  v ceníku placených úkonů.

Děti starší 15 let bez doprovodu zákonného zástupce ošetřujeme pouze s jeho písemným souhlasem – formulář ke stažení zde.

Děti mladší 15 let ošetřujeme pouze v doprovodu zákonných zástupců (rodičů). Pro doprovod příbuznými či jinými osobami je nutný souhlas zákonných zástupců – formulář ke stažení zde.

Osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Zabezpečení a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a  Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k osobním údajům zpracovávaným v ambulanci má pacient právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistí, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné nebo se změnily.

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem a pacient má povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je požadovat. Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je ošetřující lékař.