ORL ambulance - MUDr. Hedvika ZAHRADNÍKOVÁ
České Budějovice
 
 
 
 
  Úvod        Kontakt        Ordinační doba        Smluvní pojišťovny        Ceník výkonů   
 
 

ORDINAČNÍ DOBA

 
pondělí 7–13
úterý 7–13
středa 7–13    (14–18: audiometrie pro firmy, operační zákroky)
čtvrtek 7–13
pátek operační den Nemocnice J. Hradec  (12–14: pouze po telefonické domluvě)
 


PRAVIDLA PRO PACIENTY PŘI KORONAVIROVÉ INFEKCI

Prosíme o dodržování následujících pravidel, kterými chráníte sebe a ostatní. Provoz ordinace je uzpůsoben tak, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu mezi pacienty.

Buďme k sobě ohleduplní. Děkujeme!


!!! OŠETŘENÍ JE MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ !!!

Telefon do ordinace: 606 065 636

  • Nechoďte na ošetření dříve ani později, ale přesně na stanovený čas – tím se minimalizuje Váš kontakt s dalšími pacienty.
  • Pacient vstupuje do ordinace jednotlivě, vždy s rouškou a s rukama důkladně umytýma mýdlem!
  • Nedotýkejte se čehokoli jiného, než je nezbytně nutné.
  • Při vyšetření dítěte (příp. seniora) doprovází vždy nejvýše JEDNA DOSPĚLÁ OSOBA, která též používá roušku.
  • Trvání vyšetření a přítomnost pacienta v ordinaci je minimalizována na nezbytně nutnou dobu (do 10-15 min.) z důvodu co nejkratšího osobního kontaktu. Na zprávu, recept atd. vyčká pacient již mimo prostor ordinace.
  • Z důvodu velmi vysoké rizikovosti jsou některá vyšetření omezena nebo pozastavena (např. výtěry).
  • Recepty zasíláme pacientům elektronicky.
  • V době, kdy jsou objednaní pacienti, budou navíc ošetřeni jenom pacienti s urgentním, život ohrožujícím stavem (krvácení, cizí těleso, dusivé stavy, úrazy, akutně vzniklé bolestivé stavy).
  • Pacienty s typickými příznaky na infekci COVID-19 NEOŠETŘUJEME! Pacient použije standardní postupy při podezření na COVID-19.
  • Nenahrazujeme péči praktických nebo dětských lékařů! Na ty se s Vašimi zdravotními potížemi obracejte v prvé řadě. Akutní nebo chronický kašel, bolest krku (výtěr z krku), bolest ucha bez problému zvládne vyšetřit kterýkoli lékař ve spádu. Při podezření na komplikace nebo vyžaduje–li to nález, odešle Vás na odborné ORL vyšetření.


Všechna vyšetření jsou v našem zařízení bezplatná, s výjimkou úkonů, které nejsou hrazeny z fondu zdravotního pojištění a jsou uvedeny  v ceníku placených úkonů.

Děti starší 15 let bez doprovodu zákonného zástupce ošetřujeme pouze s jeho písemným souhlasem – formulář ke stažení zde.

Děti mladší 15 let ošetřujeme pouze v doprovodu zákonných zástupců (rodičů). Pro doprovod příbuznými či jinými osobami je nutný souhlas zákonných zástupců – formulář ke stažení zde.

Osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Zabezpečení a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a  Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k osobním údajům zpracovávaným v ambulanci má pacient právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistí, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné nebo se změnily.

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem a pacient má povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je požadovat. Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je ošetřující lékař.